Wat is ‘Shalom’

Shalom is een christelijk gemengd koor in IJsselmuiden, opgericht op 16 januari 1986.
In de beginjaren liep het ledental al snel op tot boven de honderd. Op dit moment hebben we nog ruim 90 enthousiaste leden.

In de voorbije jaren hebben we veel concerten en optredens verzorgd, zowel in binnen en buitenland, als ook in verzorgingscentra. Ook hebben wij meerdere malen een uitwisselingsconcert verzorgd met verschillende koren.

Vanaf september 2013 zijn wij een nieuw tijdperk ingegaan met onze nieuwe dirigent Minne Veldman, musicus in hart en nieren. Orgelconcerten door het hele land worden door hem verzorgd, ook is hij de muzikale begeleider, op orgel en piano, voor veel koren.
Voor meer informatie zie: www.minneveldman.nl

Wij hopen, dat u na het lezen van dit bericht mee komt zingen zodat u zelf kunt deelnemen aan onze concerten.

Sluit u gerust bij ons aan, wij houden onze repetities op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het kerkelijk centrum “de Hoeksteen” Goudplevier 103 te IJsselmuiden.

U bent welkom met een hartelijk Shalom.